PODZIĘKOWANIA DLA MOTOROLA SOLUTIONS RADIOTELEFONY MOTOROLA DLA R2

W imieniu Grupy Ratowniczej R2 – Motocyklowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie, składamy bardzo serdeczne podziękowania dla Motorola Solutions z Krakowa, za przekazanie radiotelefonu Motorola nowej generacji wraz z akcesoriami jako wyposażenia motocykli ambulans R2.

Radiotelefony Motorola po zaprogramowaniu kanałów pasma służb ratowniczych łączą ratowników R2 z CPR numeru 112 i służą w Krakowie powiadamianiu ratowników pełniących dyżur ratowniczy, w trakcie mających nadejść ŚDM oraz wzajemnej komunikacji służb ratowniczych. Serdecznie dziękujemy !

 

W imieniu Ratowników R2
Prezes Zarządu R2
Jarosław Maj
www.rkwadrat.pl