Składamy Najlepsze Życzenia Noworoczne na Nowy 2017 Rok i Podziękowania za miniony rok 2016.

W imieniu swoim własnym i Ratowników R2, tą drogą składamy najlepsze życzenia na Nowy 2017 Rok; Zdrowia, Dobra, Pokoju i Spokoju !

Niech Nowy Rok przyniesie Pomyślność i Spełnienie, nową energię i dobrą, mądrą nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym.

W tym też miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim naszym czynnym ratownikom za ich udział w sezonie ratowniczym R2/2016, za ich chęć i realnie niesioną pomoc oraz dziękuję Wszystkim Osobom i Instytucjom, które nas w 2016 roku wspierały, merytorycznie, finansowo i rzeczowo, przekazując swój 1 % podatku i darowizny.

Dziękujemy za współpodzielanie misji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy, szkoleń pierwszej pomocy i wspólnej pracy. Dziękujemy za postawę i bycie ratownikami razem z nami.

 

 

 

W imieniu Zarządu R2

Jarosław Maj

www.rkwadrat.pl