Cel działania

Motocyklowe Ratownicto Medyczne

Grupa pod nazwą R2 (Rafael Ratownik, Rescue Rider) powstała w 2005 roku. Została stworzona przez ludzi, których łączy zamiłowanie do jazdy motocyklem oraz równocześnie chęć niesienia profesjonalnej pomocy medycznej. Po czterech latach aktywności, od lutego 2008 roku jesteśmy zarejestrowani jako samodzielny podmiot Fundacja R2 w KRS pod numerem 0000298812.

Pierwszym zadaniem, jakie sobie wyznaczyliśmy było wprowadzenie do czynnej służby motocykla ratunkowego. W początkowym okresie działalności udało się kupić za własne środki profesjonalny motocykl ratunkowy, opracować i zrealizować pionierski program szkolenia medycznego i motocyklowego oraz rozpocząć służbę ratowniczą przy współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

Od stycznia 2008, kontynuując działania już jako Fundacja R2, wyznaczyliśmy sobie za cel utworzenie profesjonalnej miejskiej ochotniczej jednostki ratowniczej. Realizując ten zamiar wdrożyliśmy program Ratowników na Rowerach. Od października 2007 grupa rowerzystów przeszła zaawansowane szkolenia i ratownicy na rowerach wyruszyli na ulice Krakowa. Aktualnie ulice Krakowa w czasie dyżurów ratowniczych, patrolują dwa motocykle ratownicze BMW RT 1150 i 1200 Ambulans oraz cztery rowery medyczne ambulans, niosąc pomoc poszkodowanym. Współpracujemy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Centrum Zarządzania Kryzysowego # 112 przy Wojewodzie Małopolskim.

Nasze osiągnięcia

 • Wprowadzenie do regularnego dyżurowania motocykli ratunkowych i rowerów ratowniczych
 • Skrócenie czasu dotarcia ratownika z defibrylatorem
 • Stworzenie procedur dla ratowniczych jednostek jednoosobowych
 • Udział w akcjach propagujących pierwszą pomoc i masowych szkoleniach (Szaleństwa Doktora Spodaryka, 30x2)
 • Przygotowanie filmu instruktażowego dla szkół (15 odcinków)
 • Wysokie lokaty w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
 • Powołanie Rady Naukowej
 • Współtworzenie programu AED-impuls życia – publicznego dostępu do defibrylatorów dla miasta Krakowa

Nasze cele

 1. Stworzenie, w oparciu o wolontariat, grupy aktywnego ratownictwa medycznego na terenie Krakowa i Małopolski
 2. Stworzenie Ośrodka Szkolenia Ratowników
 3. Propagowanie kultury udzielania pomocy przedmedycznej
 4. Wprowadzenie stałych dyżurów patroli motocyklowych i rowerowych
 5. Pozyskanie kolejnych motocykli ratunkowych
 6. Pozyskanie auta terenowego na bazę terenowej karetki ratunkowej

Problemy z realizacją zamierzeń

 • Brak stałego finansowania
 • Brak strategicznego sponsora

Kilka informacji

 • Zadaniem motocykla ratowniczego jest wspomaganie, systemu ratownictwa medycznego.
  Jego przydatność w ratownictwie medycznym opiera się na małych rozmiarach, znakomitym przyspieszeniu i niezrównanej zwrotności, dzięki którym jest on w stanie przybyć na miejsce wypadku wcześniej niż karetka. Kilka minut przed przybyciem ambulansu na miejscu wypadku znajdzie się sprzęt oraz człowiek potrafiący rozpoznać stan zagrożenia życia i rozpocząć udzielanie kwalifikowanej pomocy.
 • W ciągu tych kilku pierwszych minut motocyklista-ratownik jest w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić stan poszkodowanych i przekazać te informacje dyspozytorowi. Może również w razie konieczności szybko powiadomić specjalistyczne służby, takie jak ratownictwo chemiczne, Straż Pożarna czy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 • W momencie przybycia na miejsce wezwania załoga karetki wie, w jakim stanie zastanie pacjenta, a pacjent jest już przygotowywany do transportu.
  Jeżeli poszkodowany znajduje się w stanie zatrzymania krążenia, motocyklista rozpocznie resuscytację (wentylację z tlenem, uciśnięcia klatki piersiowej i defibrylację automatycznym defibrylatorem według wskazań). Jednym z priorytetów zwiększających szanse na przeżycie poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia jest wykorzystanie AED (Automated External Defibrillator), czyli zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego. Urządzenie to przywraca prawidłową akcję serca za pomocą impulsu elektrycznego. U większości (80-90%) poszkodowanych zatrzymanie krążenia przebiega w mechanizmie migotania komór (nieuporządkowanego drżenia serca, w których przestaje ono pompować krew do mózgu i innych narządw). Tylko defibrylacja jest to w stanie odwrócić i ten rytm uporządkować. Statystycznie z każdą minutą szanse na uratownie maleją o około 10 %, a mózg bez dostarczania tlenu (prowadzenia resuscytacji) umiera po około 4 minutach. Motocykl ratunkowy może dostarczyć defibrylator na miejsce zdarzenia bardzo szybko.
  Motocyklista może odwołać przyjazd karetki jeśli wezwanie okaże się fałszywe, lub jeśli poszkodowanemu wystarczy doraźna pomoc bez konieczności transportu do szpitala.
 • Motocykl nadaje się do wykorzystania przy zabezpieczaniu imprez masowych, gdzie niejednokrotnie trzeba przedostać się przez obszar, którego przejechanie utrudnia tłum ludzi.
 • Można też motocyklem torować drogę karetce w godzinach szczytu, oraz wykonywać szybkie transporty krwi między szpitalami, a nawet miastami.
  W okresie wzmożonego ruchu motocykl może patrolować autostrady i najbardziej uczęszczane drogi. W razie wypadku pomoc medyczna będzie blisko.
 • W wielu krajach, na przykład Anglii czy Niemczech ratownictwo motocyklowe sprawdza się od kilkunastu lat. Zdarza się, że czas dojazdu motocykla na miejsce wypadku wynosi 2 minuty.